PAN-T60-210

Pan-T60-210 je profilisani lim dubine 60 mm i ima čvrstoću za premošćavanje raspona od preko 4 metra. Može se upotrebljavati i kao noseći profil betonskih ploča ili kao komponenta sendvič sistema.

PAN-T60-210

 

KROVNO PROFILISANJE

KROVNO PROFILISANJE

 

FASADNO PROFILISANJE

FASADNO PROFILISANJE

 

Dužina profila Raspon profila Debljina čelika Debljina aluminijuma
0,5 - 17 m do 4 m 0,5 - 1,0 mm 0,6 - 1,0 mm
Struktura materijala

Struktura materijala

  •  Poliesterska boja 20μ
  •  Osnovna boja (prajmer) 7μ
  •  Cink 140 gr/m2
  •  Čelik DX51 (0,5mm)

* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu

 
  • CE znak
  • ISO 9001
  • ISO 14001
 

Svi materijali koje Pan Komerc koristi u proizvodnji poseduju jedinstven atest o kvalitetu i tehničkim karakteristikama koji garantuju poreklo, fizičke i hemijske osobine lima. Na taj način kupcima se garantuje da su materijal koji su zahtevali i dobili, imajući potpuno uvid u sve karakteristike materijala.

Karakteristike proizvoda

Primeri montaže

KROVNO PROFILISANJE
PRIMER MONTAŽE

Primeri montaže

FASADNO PROFILISANJE
PRIMER HORIZONTALNE MONTAŽE

Primeri montaže

FASADNO PROFILISANJE
PRIMER VERTIKALNE MONTAŽE

Primeri montaže

PRIMER FORMIRANJA
MEĐUSPRATNE PLOČE

Detalji montaže

KROVNO PROFILISANJE
PRESEK MONTAŽE

Detalji montaže

FASADNO PROFILISANJE
PRESEK HORIZONTALNE MONTAŽE

Detalji montaže

FASADNO PROFILISANJE
PRESEK VERTIKALNE MONTAŽE

Dva oslonca Dozvoljena nosivost (kN/m2) urađena na 1 dužnom metru / rastojanje između oslonaca
raspon (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
debljina lima (mm) Linija Linija 1=ugib 200 / Linija 2=ugib 300
0,50 1 8,22 5,26 3,65 2,68 2,06 1,62 1,32 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42 0,35
2 8,22 5,26 3,65 2,68 1,86 1,31 0,95 0,72 0,55 0,43 0,35 0,28 0,23
0,60 1 11,57 7,41 5,14 3,78 2,89 2,29 1,85 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57 0,47
2 11,57 7,41 5,14 3,73 2,50 1,75 1,28 0,96 0,07 0,58 0,47 0,38 0,31
0,70 1 15,37 9,84 6,83 5,02 3,84 3,04 2,45 1,84 1,41 1,11 0,89 0,72 0,60
2 15,37 9,84 6,83 4,75 3,18 2,23 1,63 1,23 0,94 0,74 0,59 0,48 0,39
0,80 1 18,95 12,13 8,42 6,19 4,74 3,74 2,94 2,21 1,70 1,34 7,07 0,87 0,72
2 18,95 12,13 8,42 5,72 3,83 2,69 1,96 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48
1,00 1 25,23 16,15 11,21 8,24 6,31 4,98 3,85 2,89 2,22 1,75 1,40 1,14 0,94
2 25,23 16,15 11,21 7,48 5,01 3,52 2,56 1,93 1,48 1,17 0,93 0,76 0,63
Tri oslonca Dozvoljena nosivost (kN/m2) urađena na 1 dužnom metru / rastojanje između oslonaca
raspon (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
debljina lima (mm) Linija Linija 1=ugib 200 / Linija 2=ugib 300
0,50 1 8,38 5,37 3,73 2,74 2,09 1,65 1,34 1,10 0,93 0,79 0,68 0,59 0,52
2 8,38 5,37 3,72 2,74 2,09 1,65 1,34 1,10 0,93 0,79 0,68 0,59 0,52
0,60 1 11,85 7,58 5,26 3,87 2,96 2,34 1,89 1,56 1,32 1,12 0,96 0,84 0,74
2 11,85 7,58 5,26 3,87 2,96 2,34 1,89 1,56 1,32 1,12 0,96 0,84 0,74
0,70 1 15,03 9,62 6,67 4,90 3,75 2,96 2,40 1,98 1,67 1,42 1,22 1,06 0,94
2 15,03 9,62 6,67 4,90 3,75 2,96 2,40 1,98 1,67 1,42 1,22 1,06 0,94
0,80 1 18,05 11,55 8,02 5,89 4,51 3,56 2,88 2,38 2,00 1,70 1,47 1,28 1,13
2 18,05 11,55 8,02 5,89 4,51 3,56 2,88 2,38 2,00 1,70 1,47 1,28 1,13
1,00 1 23,17 14,83 10,30 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,64 1,44
2 23,17 14,83 10,30 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,64 1,44
Četiri oslonca Dozvoljena nosivost (kN/m2) urađena na 1 dužnom metru / rastojanje između oslonaca
raspon (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
debljina lima (mm) Linija Linija 1=ugib 200 / Linija 2=ugib 300
0,50 1 10,48 6,70 4,65 3,42 2,62 2,07 1,67 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74 0,65
2 10,48 6,70 4,65 3,42 2,62 2,07 1,67 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45
0,60 1 14,82 9,48 6,58 4,83 3,70 2,92 2,37 1,96 1,64 1,40 1,21 1,05 0,90
2 14,82 9,48 6,58 4,83 3,70 2,92 2,37 1,85 1,42 1,21 0,89 0,73 0,60
0,70 1 18,78 12,02 8,34 6,13 4,69 3,71 3,00 2,48 2,08 1,78 1,53 1,33 1,15
2 18,78 12,02 8,34 6,13 4,69 3,71 3,00 2,35 1,81 1,42 1,14 0,93 0,76
0,80 1 22,56 14,44 10,03 7,36 5,63 4,45 3,60 2,98 2,50 2,13 1,84 1,60 1,38
2 22,58 14,44 10,03 7,36 5,63 4,45 3,60 2,83 2,18 1,71 1,37 1,12 0,92
1,00 1 28,96 18,53 12,87 9,45 7,24 5,72 4,63 3,83 3,21 2,74 2,36 2,06 1,80
2 28,96 18,53 12,87 9,45 7,24 5,72 4,63 3,71 2,85 2,25 1,80 1,46 1,20
Tabela težine Pan-T60-210 - pocinkovani lim
Debljina lima Težina po m2
0,50 5,95
0,60 7,14
0,70 8,33
0,80 9,52
1,00 11,90
Tabela težine Pan-T60-210 - aluminijumski lim
Debljina lima Težina po m2
0,50 x
0,60 2,41
0,70 2,81
0,80 3,21
1,00 4,02

Preuzimanje dokumenata

 

cert iconsPankomerc d.o.o. | Sva prava zadržana. © 1990 - 2023
Developed by weboperater


Izjava o kolačićima | Izmeni kolačiće