Pitanja i odgovori

Preduzeće Pan Komerc® je oduvek bilo posvećeno razvijanju saradnje sa klijentima, predviđanju njihovih potreba, kao i pružanju pouzdane i najkvalitetnije moguće usluge svojim kupcima u svakom trenutku.

I pored detaljnih opisa naših proizvoda i usluga na ovoj internet prezentaciji, uvek postoje nejasnoće i određene nedoumice, tako da na ovoj stranici možete pronaći odgovore na pitanja koja najčešće postavljaju naši klijenti. Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, slobodno nas kontaktirajte, vrlo rado ćemo Vam odgovoriti!

Koje je poreklo i kakav je kvalitet materijala koje Pan Komerc® koristi u izradi svojih profilisanih limova?

Materijal koji se koristi za izradu Pan profilisanih limova proizveden je od strane najvećeg svetskog proizvođača čelika Arcelor-Mittal®. Pan Komerc® se opredelio da precizira poreklo materijala i uspostavi dugoročne odnose sa dobavljačem kako bi se obezbedio kontinuiran i proveren kvalitet, jer periodične promene dobavljača čine da kvalitet proizvoda bude nestalan i nesiguran.

 

Da li proizvodi Pan Komerca® poseduju neophodne ateste i sertifikate nadležnih ustanova?

Svi limovi koje Pan Komerc® koristi poseduju atest o fizičkim i hemijskim osobinama, a profilisani limovi poseduju sertifikat Građevinskog fakulteta u Beogradu za eksperimentalne i proračunske provere nosivosti i kvaliteta. Pocinkovani bojeni limovi poseduju sloj cinka preko čelika, u količini od 140 gr/m2, osnovna boja 7 mic. naličje, 5 mic. lice i poliesterske boje otporne na atmosferske uticaje u debljini od 25 mic.

 

Kolika je dugotrajnost proizvoda i kakvu garanciju Pan Komerc® pruža na svoje proizvode od lima?

Zakonska garancija koju proizvođač lima daje na trajnost iznosi od 5 do 10 godina i važi pod strogo propisanim uslovima. Sa iskustvom preko 35 godina u svetu lima možemo potvrditi da u najvećem broju slučajeva trajnost premašuje 25-30 godina. Na trajnost utiču atmosferski uslovi u zoni pokrivenog objekta, delatnost koja se obavlja u ili okolini objekta, nagib krova, način skladištenja i ugradnje... Na trajnost utiče i boja pokrivnog lima jer je ustanovljeno da svetlije boje imaju i do 10% dužu trajnost od tamnijih.

 

Kakva je toplotna provodljivost limenog krova u odnosu na klasični keramički crep?

Činjenica je da se limeni krov brže zagreva od klasičnog keramičkog crepa. Prednost lima je u tome što se brže i hladi dok keramički crep duže akumulira toplotnu energiju. Temperatura lima u najtoplijim danima zavisiće i od boje, jer se tamnije boje, koje apsorbuju svetlost, zagrevaju više od svetlijih koje odbijaju svetlost. Preporuka je da se koriste izolacioni slojevi prilikom ugradnje, kao što je na primer kamena vuna. Kondenzacija se može javiti sa donje strane limenog krova usled razlike u temperaturi unutrašnjeg i spoljnog prostora. U te svrhe se preporučuje lepljenje antikondenz filca prilikom profilisanja.

 

Koje su prednosti limene u odnosu na druge pokrivke?

Najveće prednosti limenih krovnih pokrivača su najveća otpornost i čvrstoća od svih krovnih pokrivača, izdržljivost prilikom jakih udara vetra, grada i zemljotresa. Krovni limovi su lakši i do 7 puta od klasičnog crepa, ugrađuju se u kratkom vremenskom roku, zahtevaju minimalnu podkonstrukciju a njihova boja je postojana i dugotrajna i ne menja se vremenom.

 

Da li se na limenom krovu može pojaviti problem sa kondenzacijom? Koja su najbolja rešenja za vlagu?

Kondenzacija se može javiti sa donje strane limenog krova usled razlike u temperaturi unutrašnjeg i spoljnog prostora. U te svrhe se preporučuje lepljenje antikondenz filca prilikom profilisanja koji noću apsorbuje vlagu iz vazduha.

 

Kakve su akustične odlike limene pokrivke i kako se ponašaju prilikom kišnih padavina?

Poznato je da pri kišnim padavinama dolazi do pojačanog zvučnog efekta kod jednostrukih limenih krovova. Ukoliko je reč o stambenim objektima, drvena podloga ili izolacioni slojevi potpuno neutrališu ovaj efekat tako da nema neprijatnih zvukova prilikom kiše.

 

Kakva je elektroprovodljivost limenih krovova u slučaju udara groma?

Krovni pokrivači od lima ne predstavljaju nikakvu dodatnu opasnost u slučaju grmljavine. Naprotiv, metalni krovovi se mogu iskoristiti kao deo gromobranske instalacije ali samo u slučaju ako je debljina lima od 0,6 mm.

 

cert iconsPankomerc d.o.o. | Sva prava zadržana. © 1990 - 2024
Developed by weboperater


Izjava o kolačićima | Izmeni kolačiće