Saveti

Poverenje i poštovanje predstavljaju suštinu uspešnog partnerstva. Uvek smo na raspolaganju svim našim klijentima kako bismo olakšali postizanje zajedničkih ciljeva.

Šta je potrebno znati prilikom odabira lima?

Debljina lima

Debljina lima direktno utiče na nosivost profilisanih limova kao i na njihovu otpornost na mehanička opterećenja i pritisak. Debljina mora biti deklarisana i usklađena sa tabelama nosivosti profila koju propisuje ovlašćena institucija. Smanjenje debljine lima utiče na smanjenje težine profila, a samim tim i cene. Tanji lim zahteva češće oslonce na krovu (samim tim veće troškove) i lako se oštećuje pri ugradnji i vremenskim uticajima. Prilikom poređenja limova različite debljine ćošak lima se može saviti nekoliko puta prstima, usled čega se razlika jasno uočava. Pan komerc u svojoj proizvodnji koristi limove minimalne debljine 0.5 mm na više, dok se tanji limovi ne koriste i nisu preporučljivi za profilisanje. Minimalna preporučena debljina lima za profilisanje od strane Evropske građevinske direktive je 0.6 mm i takav lim se može koristiti kao deo gromobranske instalacije.

Nanos cinka

Cink predstavlja osnovni zaštitni sloj koji sprečava rđanje čelika. Takođe, cink poseduje sposobnost da u dodiru sa kiseonikom tokom vremena prekrije i površine čelika koje nisu zaštićene ili su oštećene (linije sečenja lima, rupe od bušenja, izgrebane površine itd.). Nanos cinka se označava u gr/m2 i mora biti deklarisan od strane proizvođača i naveden u atestu. Pan Komerc® koristi limove sa nanosom cinka od 140 gr/m2 i više. Sve količine cinka manje od 140 gr/m2 znatno smanjuju otpornost, a samim tim i trajnost limova.

Poreklo lima

Lim koji Pan Komerc® koristi za proizvodnju profilisanih limova isporučuje najveći svetski proizvođač čelika Arcelor-Mittal. Na taj način Pan Komerc® obezbeđuje kontinuiran kvalitet svojih proizvoda bez oscilacija u karakteristikama lima. Veoma je važno da budete upoznati sa poreklom lima koji kupujete, kao i da budete upoznati sa informacijom da li se i koliko često poreklo materijala menja, jer promenom dobavljača menja se i kvalitet proizvoda.

Kako bi kupcima obezbedili uvid u poreklo i kvalitet materijala svi Pan Komerc® pocinkovani plastificirani profilisani i ravni limovi na naličju imaju odštampan naziv dobavljača, odnosno obeležje fabrike Arcelor-Mittal®.

arcelor

Saveti za pravilno skladištenje i ugradnju

Podrska

Skladištenje

Od velike je važnosti da se isporučeni limovi skladište na suvom i provetrenom mestu ukoliko se ne ugrađuju odmah. U suprotnom, ukoliko vlaga prodre u prostor između limova, usled odsustva kiseonika doći će do oštećenja površinskih slojeva. Na to upozorava i odgovarajući znak kojim su obeleženi svi naši proizvodi.

Sečenje

Prilikom ugradnje proizvoda od lima (naročito plastificiranih), ukoliko se seku, zabranjena je upotreba alata koji varniči (brusilice). Vrući opiljci nakon sečenja tope sloj plastifikacije i cinka pri čemu se spoljnim uticajima izlaže nezaštićena čelična osnova koja je podložna koroziji. Ukoliko se greškom brusilica ipak upotrebi za sečenje, neophodno je opiljke odmah četkom ukloniti sa površine lima. Za sečenje lima pri ugradnji preporučuju se ručne makaze ili ubodna testera.

Prednosti Pan profilisanih limova u odnosu na druge krovne pokrivke

Težina

Pan krovni pokrivači od profilisanog lima su i do 7 puta lakši od klasičnih keramičkih i betonskih crepova. Limeni pokrivači svojom težinom ne opterećuju krov i zahtevaju znatno lakšu krovnu konstrukciju što dodatno smanjuje troškove.

pakovanje

Pakovanje

Proizvodi Pan Komerc-a pakuju se u PVC foliju koja sprečava da voda prodre unutar paketa ukoliko se proizvodi nalaze na otvorenom. Time se smanjuje i rizik od oštećenja prilikom manipulacije ili usled vremenskih uticaja. U zavisnosti od dimenzija i količine, proizvodi su stavljeni na drvene palete ili grede i vezani su plastičnim trakama koje ne oštećuju lim.

otpornost

Otpornost na zemljotres, grad i vetar

Dok se klasični crep oslanja na svoju težinu kako bi ostao na mestu, Pan profilisani limovi svojim sistemom pričvršćivanja pomoću ušrafljenih vijaka ostaju fiksirani na svom mestu pri jakom vetru ili zemljotresu. Grad prečnika preko 30 mm može neznatno deformisati površinu lima, ali ga ne može probiti. Samim tim, kod limenih pokrivki ne postoji rizik od curenja i prokišnjavanja kao kod klasičnog crepa, gde pucanjem jednog komada ceo krov biva ugrožen.

obelezavanje

Obeležavanje

Pan Komerc doo sve svoje proizvode obeležava jedinstvenom deklaracijom koja sadrži kompletne podatke za svaku pojedinačnu narudžbinu, a sve u cilju praćenja proizvoda, tokova njegove proizvodnje i lakše kontrole isporuke. Deklaracija ujedno pruža uvid i u specifikaciju upotrebljenog materijala. U slučaju potrebe, preko broja radnog naloga, datuma i imena radnika koji je vršio radni proces, može se utvrditi poreklo proizvoda i tok njegove proizvodnje.

postojan

Postojanost

Pan krovni pokrivači ne gube intenzitet boje i debljinu slojeva zaštite kroz vreme i postepeno dobijaju patinu koja samo smanjuje intenzitet sjaja lima. Praktično je dokazano da svetlije boje lima (bela, svetlo siva) imaju 5-10% veću trajnost od tamnijih boja (braon, plava...) koje su podložnije štetnim uticajima UV zračenja.

manipulacija

Skladištenje i manipulacija

Pan Komerc® proizvodi se nakon pakovanja transportuju posebnim viljuškarima koji su predviđeni za prevoz dugačkih tereta i imaju specijalne dodatke za limove u rolnama. Proizvodi se odlažu na namenske stalaže pri čemu se rizik od oštećenja prilikom manipulacije svodi na minimum.

Šta je potrebno znati prilikom odabira lima?

Šta je potrebno znati prilikom odabira lima?

Šta je potrebno znati prilikom odabira lima?

Šta je potrebno znati prilikom odabira lima?

Obuke i edukacija

Pan Komerc® neprekidno uči od svojih kupaca ali nekoliko puta godišnje i mi smo učitelji. U posebno opremljenim salama naši kupci mogu proći kroz tehničko-komercijalne obuke za nove tehnologije i proizvode. Osim prezentacija novih metoda i principa gradnje tu su i praktične vežbe na adekvatnim trening konstrukcijama.

Obuke i edukacija

Obuke i edukacija

cert iconsPankomerc d.o.o. | Sva prava zadržana. © 1990 - 2022
Developed by weboperater


Izjava o kolačićima | Izmeni kolačiće