PAN-T153

Pan-T153 je najjači profil iz serije trapezno profilisanih limova. Premošćava raspone i preko 8 metara. Koristi se kao krovni pokrivač, nosač sendvič panela, krovnih folija, izolacije ali i za livenje betonskih ploča.

PAN-T153

 

KROVNO PROFILISANJE

KROVNO PROFILISANJE

FASADNO PROFILISANJE

PLAFONSKO PROFILISANJE.

 

Dužina profila Raspon profila Debljina čelika
0,5 -17 m do 9,85 m 0,75 - 1,25 mm
     
Struktura materijala

Struktura materijala

  •  Poliesterska boja 20μ
  •  Osnovna boja (prajmer) 7μ
  •  Cink 140 gr/m2
  •  Čelik S280 gd (0,75mm)

* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu

 
  • CE znak
  • ISO 9001
  • ISO 14001
 

Svi materijali koje Pan Komerc koristi u proizvodnji poseduju jedinstven atest o kvalitetu i tehničkim karakteristikama koji garantuju poreklo, fizičke i hemijske osobine lima. Na taj način kupcima se garantuje da su materijal koji su zahtevali i dobili, imajući potpuno uvid u sve karakteristike materijala.

Karakteristike proizvoda

Primeri montaže

KROVNO PROFILISANJE
PRIMER MONTAŽE

Primeri montaže

PLAFONSKO PROFILISANJE
PRIMER FORMIRANJA KROVA SA PVC MEMBRANOM

Primeri montaže

PLAFONSKO PROFILISANJE
PRIMER FORMIRANJA MEĐUSPRATNE PLOČE

Detalji montaže

KROVNO PROFILISANJE
PRESEK MONTAŽE

Detalji montaže

PLAFONSKO PROFILISANJE
PRESEK MONTAŽE

Dva oslonca Dozvoljena nosivost (kN/m2)
raspon (m) 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75
t kg max f širina oslanjanja na krajevima bA=90 mm
0.75 10.7 - 3.03 2.87 2.72 2.56 2.33 2.13 1.96 1.8 1.67 1.55 1.44 1.34 1.25 1.17 1.1 1.04 0.98 0.92
L/150 3.03 2.87 2.72 2.56 2.33 2.12 1.87 1.65 1.47 1.31 1.18 1.06 0.96 0.87 0.79 0.72 0.66 0.6
L/300 2.21 1.88 1.61 1.39 1.21 1.06 0.93 0.83 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.36 0.33 0.3
L/500 1.33 1.13 0.97 0.84 0.73 0.64 0.56 0.5 0.44 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.2 0.18
0.88 12.6 - 4.35 3.9 3.52 3.19 2.91 2.66 2.45 2.25 2.08 1.93 1.8 1.68 1.57 1.47 1.38 1.29 1.22 1.15
L/150 4.35 3.9 3.52 3.19 2.8 2.45 2.16 1.91 1.7 1.52 1.36 1.22 1.11 1 0.91 0.83 0.76 0.7
L/300 2.56 2.18 1.87 1.61 1.4 1.23 1.08 0.96 0.85 0.76 0.68 0.61 0.55 0.5 0.46 0.42 0.38 0.35
L/500 1.54 1.31 1.12 0.97 0.84 0.74 0.65 0.57 0.51 0.46 0.41 0.37 0.33 0.3 0.27 0.25 0.23 0.21
1.00 14.3 - 5.15 4.62 4.17 3.78 3.45 3.15 2.9 2.67 2.47 2.29 2.13 1.98 1.85 1.74 1.63 1.53 1.44 1.36
L/150 5.15 4.62 4.17 3.63 3.16 2.77 2.43 2.15 1.91 1.71 1.53 1.38 1.25 1.13 1.03 0.94 0.86 0.78
L/300 2.88 2.45 2.1 1.82 1.58 1.36 1.22 1.08 0.96 0.85 0.77 0.69 0.62 0.56 0.51 0.47 0.43 0.39
L/500 1.73 1.47 1.26 1.09 0.95 0.83 0.73 0.65 0.57 0.51 0.46 0.41 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26 0.24
1.25 17.9 - 6.49 5.83 5.26 4.77 4.35 3.98 3.65 3.36 3.11 2.88 2.68 2.5 2.34 2.19 2.05 1.93 1.82 1.72
L/150 6.49 5.83 5.26 4.58 3.99 3.49 3.07 2.72 2.42 2.16 1.93 1.74 1.57 1.43 1.3 1.18 1.08 0.99
L/300 3.64 3.1 2.65 2.29 1.99 1.74 1.54 1.36 1.21 1.08 0.97 0.87 0.79 0.71 0.65 0.59 0.54 0.5
L/500 2.18 1.86 1.59 1.36 1.2 1.05 0.92 0.82 0.72 0.65 0.58 0.52 0.47 0.43 0.39 0.35 0.32 0.3
1.50 21.5 - 7.83 7.03 6.34 5.75 5.24 4.8 4.41 4.06 3.75 3.48 3.24 3.02 2.82 2.64 2.48 2.33 2.2 2.07
L/150 7.83 7.03 6.34 5.53 4.81 4.21 3.7 3.28 2.91 2.6 2.33 2.1 1.9 1.72 1.56 1.42 1.3 1.19
L/300 4.39 3.73 3.2 2.76 2.4 2.1 1.85 1.64 1.46 1.3 1.17 1.05 0.95 0.86 0.78 0.71 0.65 0.6
L/500 2.63 2.24 1.92 1.66 1.44 1.26 1.11 0.98 0.87 0.78 0.7 0.63 0.57 0.52 0.47 0.43 0.39 0.36
Tri oslonca Dozvoljena nosivost (kN/m2)
raspon (m) 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75
t kg max f širina oslanjanja na krajevima bA=90 mm
0.75 10.7 - 2.49 2.3 2.13 1.98 1.85 1.73 1.62 1.52 1.42 1.34 1.26 1.19 1.13 1.07 1.01 0.96 0.92 0.87
L/150 2.49 2.3 2.13 1.98 1.85 1.73 1.62 1.52 1.42 1.34 1.26 1.19 1.13 1.07 1.01 0.96 0.92 0.87
L/300 2.49 2.3 2.13 1.98 1.85 1.73 1.62 1.52 1.42 1.34 1.26 1.19 1.13 1.04 0.95 0.86 0.79 0.72
L/500 2.49 2.3 2.13 1.98 1.75 1.53 1.35 1.19 1.06 0.95 0.85 0.76 0.69 0.63 0.57 0.52 0.47 0.43
0.88 12.6 - 3.52 3.25 3.01 2.8 2.61 2.44 2.28 2.14 2.01 1.89 1.79 1.69 1.59 1.51 1.43 1.36 1.29 1.23
L/150 3.52 3.25 3.01 2.8 2.61 2.44 2.28 2.14 2.01 1.89 1.79 1.69 1.59 1.51 1.43 1.36 1.29 1.23
L/300 3.52 3.25 3.01 2.8 2.61 2.44 2.28 2.14 2.01 1.83 1.64 1.47 1.33 1.21 1.1 1 0.92 0.84
L/500 3.52 3.15 2.7 2.33 2.03 1.77 1.56 1.38 1.23 1.1 0.98 0.88 0.8 0.72 0.66 0.6 0.55 0.5
1.00 14.3 - 4.46 4.12 3.82 3.55 3.31 3.09 2.9 2.72 2.55 2.4 2.27 2.14 2.02 1.92 1.82 1.71 1.61 1.52
L/150 4.46 4.12 3.82 3.55 3.31 3.09 2.9 2.72 2.55 2.4 2.27 2.14 2.02 1.92 1.82 1.71 1.61 1.52
L/300 4.46 4.12 3.82 3.55 3.31 3.09 2.9 2.59 2.31 2.06 1.85 1.66 1.5 1.36 1.24 1.13 1.03 0.95
L/500 4.17 3.55 3.04 2.63 2.28 2 1.76 1.56 1.38 1.24 1.11 1 0.9 0.82 0.74 0.68 0.62 0.57
1.25 17.9 - 5.63 5.21 4.82 4.48 4.18 3.9 3.65 3.43 3.22 3.03 2.86 2.7 2.56 2.42 2.29 2.15 2.03 1.91
L/150 5.63 5.21 4.82 4.48 4.18 3.9 3.65 3.43 3.22 3.03 2.86 2.7 2.56 2.42 2.29 2.15 2.03 1.91
L/300 5.63 5.21 4.82 4.48 4.18 3.9 3.65 3.27 2.91 2.6 2.33 2.1 1.89 1.72 1.56 1.42 1.3 1.19
L/500 5.26 4.47 3.84 3.31 2.88 2.52 2.22 1.96 1.75 1.56 1.4 1.26 1.14 1.03 0.94 0.85 0.78 0.72
1.50 21.5 - 6.79 6.27 5.82 5.4 5.04 4.7 4.4 4.13 3.88 3.65 3.45 3.26 3.08 2.92 2.76 2.6 2.45 2.31
L/150 6.79 6.27 5.82 5.4 5.04 4.7 4.4 4.13 3.88 3.65 3.45 3.26 3.08 2.92 2.76 2.6 2.45 2.31
L/300 6.79 6.277 5.82 5.4 5.04 4.7 4.4 3.95 3.51 3.13 2.81 2.53 2.28 2.07 1.88 1.72 1.57 1.44
L/500 6.34 5.39 4.62 3.99 3.47 3.04 2.68 2.37 2.11 1.88 1.69 1.52 1.37 1.24 1.13 1.03 0.94 0.86
Četiri oslonca Dozvoljena nosivost (kN/m2)
raspon (m) 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75
t kg max f širina oslanjanja na krajevima bA=90 mm
0.75 10.7 - 2.96 2.73 2.54 2.36 2.21 2.06 1.93 1.8 1.67 1.58 1.51 1.44 1.36 1.28 1.2 1.13 1.07 1.01
L/150 2.96 2.73 2.54 2.36 2.21 2.06 1.93 1.8 1.67 1.58 1.51 1.44 1.36 1.28 1.2 1.13 1.07 1.01
L/300 2.96 2.73 2.54 2.36 2.21 2 1.76 1.56 1.39 1.24 1.11 1 0.9 0.82 0.74 0.68 0.62 0.57
L/500 2.51 2.13 1.83 1.58 1.37 1.2 1.06 0.94 0.83 0.74 0.67 0.6 0.54 0.49 0.45 0.41 0.37 0.34
0.88 12.6 - 4.17 3.86 3.52 3.19 2.91 2.66 2.53 2.41 2.31 2.14 1.99 1.85 1.73 1.62 1.52 1.43 1.35 1.27
L/150 4.17 3.86 3.52 3.19 2.91 2.66 2.53 2.41 2.31 2.14 1.99 1.85 1.73 1.62 1.52 1.43 1.35 1.27
L/300 4.17 3.86 3.52 3.04 2.65 2.32 2.04 1.8 1.6 1.43 1.28 1.16 1.04 0.95 0.86 0.78 0.72 0.66
L/500 2.9 2.47 2.11 1.83 1.59 1.39 1.22 1.08 0.96 0.86 0.77 0.69 0.63 0.57 0.52 0.47 0.43 0.39
1.00 14.3 - 5.15 4.62 4.17 3.78 3.53 3.35 3.19 2.98 2.75 2.55 2.37 2.21 2.07 1.94 1.82 1.71 1.61 1.52
L/150 5.15 4.62 4.17 3.78 3.53 3.35 3.19 2.98 2.75 2.55 2.37 2.21 2.07 1.94 1.82 1.71 1.61 1.48
L/300 5.15 4.62 3.97 3.43 2.98 2.61 2.3 2.03 1.81 1.61 1.45 1.3 1.18 1.07 0.97 0.88 0.81 0.74
L/500 3.27 2.78 2.38 2.06 1.79 1.57 1.38 1.22 1.08 0.97 0.87 0.78 0.71 0.64 0.58 0.53 0.48 0.44
1.25 17.9 - 6.49 5.83 5.26 4.77 4.44 4.23 4.03 3.75 3.47 3.22 2.99 2.79 2.61 2.44 2.29 2.15 2.03 1.91
L/150 6.49 5.83 5.26 4.77 4.44 4.23 4.03 3.75 3.47 3.22 2.99 2.79 2.61 2.44 2.29 2.15 2.03 1.87
L/300 6.49 5.83 5.01 4.33 3.76 3.29 2.9 2.57 2.28 2.04 1.83 1.64 1.48 1.35 1.22 1.12 1.02 0.93
L/500 4.12 3.51 3.01 2.6 2.26 1.98 1.74 1.54 1.37 1.22 1.1 0.99 0.89 0.81 0.73 0.67 0.61 0.56
1.50 21.5 - 7.83 7.03 6.34 5.75 5.36 5.1 4.86 4.53 4.19 3.88 3.61 3.36 3.14 2.94 2.76 2.6 2.45 2.31
L/150 7.83 7.03 6.34 5.75 5.36 5.1 4.86 4.53 4.19 3.88 3.61 3.36 3.14 2.94 2.76 2.6 2.45 2.25
L/300 7.83 7.03 6.04 5.22 4.54 3.97 3.5 3.09 2.75 2.46 2.2 1.98 1.79 1.62 1.47 1.34 1.23 1.13
L/500 4.97 4.23 3.62 3.13 2.72 2.38 2.1 1.86 1.65 1.47 1.32 1.19 1.07 0.97 0.88 0.81 0.74 0.68

cert iconsPankomerc d.o.o. | Sva prava zadržana. © 1990 - 2023
Developed by weboperater


Izjava o kolačićima | Izmeni kolačiće