PAN-LT40

Pan-LT40 pripada grupi trapezno profilisanih limova, savijenih u radijusu prema krovnoj konstrukciji i predstavlja brzo i pouzdano rešenje za pokrivanje lučnih krovova.

Lučno profilisani limovi smanjuju potrebnu krovnu konstrukciju usled njihovih jakih nosećih karakteristika. Idealni su kao strukturni element hangara. Isporučuju se na gradilište savijeni u radijusu tako da nikakva naknadna dorada nije potrebna.

PAN-LT40

 

Poprečni presek

 

Dužina profila Minimalni radijus Debljina čelika Debljina aluminijuma
1 - 9 m do 2 m 0,5 - 0,8 mm 0,7 - 1,0 mm
Struktura materijala

Struktura materijala

  •  Poliesterska boja 20μ
  •  Osnovna boja (prajmer) 7μ
  •  Cink 140 gr/m2
  •  Čelik DX51 (0,5mm)

* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu

 
  • CE znak
  • ISO 9001
  • ISO 14001
 

Svi materijali koje Pan Komerc koristi u proizvodnji poseduju jedinstven atest o kvalitetu i tehničkim karakteristikama koji garantuju poreklo, fizičke i hemijske osobine lima. Na taj način kupcima se garantuje da su materijal koji su zahtevali i dobili, imajući potpuno uvid u sve karakteristike materijala.

Karakteristike proizvoda

Primeri montaže

PRIMER MONTAŽE

Primeri montaže

PARAMETRI LUČNOG KROVA
L = dužina luka | h = visina krova
r = poluprečnik min 3 m | s = raspon

Primeri montaže

NAČIN PREKLAPANJA
p = preklop (min 20 cm) | S1, S2 = segmenti

Pan-T40 - pocinkovani lim
Debljina
(mm
)
Težina po m2 Opterećenje
(kN/m2)
Razmak rožnjače l (m) kod max ugiba fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona Σ fdoz = 14 kN/cm2
        
0.50 5.1 1.00 2.10 2.26 2.53
1.25 1.95 2.02 2.26
1.50 1.83 1.85 2.06
1.75 1.71 1.71 1.91
0.60 6.12 1.00 2.24 2.47 2.76
1.25 2.08 2.21 2.47
1.50 1.96 2.02 2.26
1.75 1.86 1.87 2.09
0.70 7.14 1.00 2.34 2.67 2.92
1.25 2.18 2.38 2.67
1.50 2.05 2.18 2.43
1.75 1.92 2.01 2.25
0.80 8.16 1.00 2.45 2.84 3.05
1.25 2.27 2.54 2.83
1.50 2.14 2.32 2.60
1.75 2.03 2.15 2.40
Pan-T40 - aluminijumski lim
Razmak oslonaca u m Debljina lima u mm Težina
po m2
Max. dozvoljeno specifično opterećenje u kg/m2 pri dozvoljenom maksimalnom ugibu L/200
        
1.75 0.7 2.41 98 235 187
0.8 2.75 111 270 212
1.0 3.44 141 340 268
2.0 0.7 2.41 66 159 125
0.8 2.75 75 180 142
1.0 3.44 94 228 180
2.25 0.7 2.41 46 111 87
0.8 2.75 52 126 100
1.0 3.44 66 160 126
2.50 0.7 2.41 33 80 64
0.8 2.75 38 91 72
1.0 3.44 48 117 92
2.75 0.7 2.41 25 60 47
0.8 2.75 28 69 54
1.0 3.44 36 88 69
3.0 0.7 2.41 19 47 37
0.8 2.75 22 53 42
1.0 3.44 28 67 53

cert iconsPankomerc d.o.o. | Sva prava zadržana. © 1990 - 2024
Developed by weboperater


Izjava o kolačićima | Izmeni kolačiće