PAN-T85

Pan-T85 je visokoprofilisani lim dubine 85 mm i ima čvrstoću za premošćavanje raspona dužine do 7 m. Može se koristiti kao krovni pokrivač i na vrlo malim nagibima, nosač sendvič panela, krovnih folija, izolacije ali i za livenje betosnkih ploča. Proizvod se izradjuje od pocinkovanog lima različitih debljina.

PAN-T85

 

KROVNO PROFILISANJE

KROVNO PROFILISANJE

 

PLAFONSKO PROFILISANJE

FASADNO PROFILISANJE

 

Dužina profila Raspon profila Debljina čelika Debljina aluminijuma
0,5 - 17 m do 7 m 0,75 - 1,25 mm x
Struktura materijala

Struktura materijala

 •  Poliesterska boja 20μ
 •  Osnovna boja (prajmer) 7μ
 •  Cink 140 gr/m2
 •  Čelik S280 gd (0,75mm)

* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu

 
 • CE znak
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 

Svi materijali koje Pan Komerc koristi u proizvodnji poseduju jedinstven atest o kvalitetu i tehničkim karakteristikama koji garantuju poreklo, fizičke i hemijske osobine lima. Na taj način kupcima se garantuje da su materijal koji su zahtevali i dobili, imajući potpuno uvid u sve karakteristike materijala.

Karakteristike proizvoda

Primeri montaže

KROVNO PROFILISANJE
PRIMER MONTAŽE

Primeri montaže

PLAFONSKO PROFILISANJE
PRIMER MONTAŽE

Primeri montaže

PRIMER FORMIRANJA
MEĐUSPRATNE PLOČE

Detalji montaže

KROVNO PROFILISANJE
PRESEK MONTAŽE

Detalji montaže

PLAFONSKO PROFILISANJE
PRESEK MONTAŽE

Jedan oslonac Dozvoljena nosivost (kN/m2) urađena na 1 dužnom metru
raspon (m) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00
tN (mm) g (kN/m2) Linija Širina početnog i završnog oslonca = 40 mm
0,75 0,080 1 2,39 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60
2 2,28 1,86 1,53 1,27 1,07 0,91 0,78 0,68 0,59 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29
3 1,71 1,39 1,15 0,96 0,81 0,68 0,59 0,51 0,44 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21
4 1,14 0,93 0,76 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14
0,88 0,094 1 3,21 2,80 2,46 2,18 1,94 1,74 1,57 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80
2 2,71 2,20 1,81 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34
3 2,03 1,65 1,36 1,13 0,96 0,81 0,70 0,60 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,28 0,25
4 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17
1,00 0,107 1 3,65 3,18 2,80 2,48 2,21 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,24 1,15 1,06 0,98 0,91
2 3,08 2,51 2,07 1,72 1,45 1,23 1,06 0,91 0,79 0,70 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39
3 2,31 1,88 1,55 1,29 1,09 0,93 0,79 0,69 0,60 0,52 0,46 0,41 0,36 0,32 0,29
4 1,54 1,25 1,03 0,86 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22 0,19
1,13 0,121 1 4,16 3,62 3,18 2,82 2,51 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,41 1,30 1,20 1,12 1,04
2 3,51 2,85 2,35 1,96 1,65 1,40 1,20 1,04 0,90 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44
3 2,63 2,14 1,76 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33
4 1,76 1,43 1,18 0,98 0,83 0,70 0,60 0,52 0,45 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22
1,25 0,134 1 4,59 4,00 3,52 3,11 2,78 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56 1,44 1,33 1,23 1,15
2 3,89 3,16 2,60 2,17 1,83 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49
3 2,92 2,37 1,95 1,63 1,37 1,17 1,00 0,86 0,75 0,66 0,58 0,51 0,46 0,41 0,36
4 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24
Dva oslonca Dozvoljena nosivost (kN/m2) urađena na 1 dužnom metru
raspon (m) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00
tN (mm) g (kN/m2) Linija Širina početnog i završnog oslonca = 90 mm / Širina oslonca na međuoslonac = 60 mm
0,75 0,080 1 2,37 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60
2 2,37 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60
3 2,37 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88 0,81 0,75 0,64 0,57 0,52
4 2,37 2,08 1,83 1,54 1,29 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34
0,88 0,094 1 3,21 2,80 2,46 2,18 1,94 1,74 1,57 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80
2 3,21 2,80 2,46 2,18 1,94 1,74 1,57 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80
3 3,21 2,80 2,46 2,18 1,94 1,74 1,57 1,43 1,26 1,10 0,97 0,86 0,76 0,68 0,61
4 3,21 2,65 2,19 1,82 1,53 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,65 0,57 0,51 0,45 0,41
1,00 0,107 1 3,65 3,18 2,80 2,48 2,21 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,24 1,15 1,06 0,98 0,91
2 3,65 3,18 2,80 2,48 2,21 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,24 1,15 1,06 0,98 0,91
3 3,65 3,18 2,80 2,48 2,21 1,98 1,79 1,62 1,44 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70
4 3,65 3,02 2,49 2,07 1,75 1,49 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,46
1,13 0,121 1 4,16 3,62 3,18 2,82 2,51 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,41 1,30 1,20 1,12 1,04
2 4,16 3,62 3,18 2,82 2,51 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,41 1,30 1,20 1,12 1,04
3 4,16 3,62 3,18 2,82 2,51 2,26 2,04 1,85 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99 0,88 0,79
4 4,16 3,44 2,83 2,36 1,99 1,69 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53
1,25 0,134 1 4,59 4,00 3,52 3,11 2,78 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56 1,44 1,33 1,23 1,15
2 4,59 4,00 3,52 3,11 2,78 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56 1,44 1,33 1,23 1,15
3 4,59 4,00 3,52 3,11 2,78 2,49 2,25 2,04 1,81 1,58 1,39 1,23 1,10 0,98 0,88
4 4,59 3,81 3,14 2,61 2,20 1,87 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93 0,82 0,73 0,65 0,59
Tri oslonca Dozvoljena nosivost (kN/m2) urađena na 1 dužnom metru
raspon (m) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00
tN (mm) g (kN/m2) Linija Širina početnog i završnog oslonca = 40 mm / Širina oslonca na međuoslonac = 60 mm
0,75 0,080 1 2,39 2,08 1,83 1,62 1,46 1,33 1,22 1,12 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68
2 2,39 2,08 1,83 1,62 1,46 1,33 1,22 1,12 1,04 0,96 0,86 0,76 0,67 0,60 0,54
3 2,39 2,08 1,83 1,62 1,46 1,29 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64 0,57 0,50 0,45 0,40
4 2,15 1,75 1,44 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27
0,88 0,094 1 3,21 2,80 2,46 2,18 1,96 1,79 1,64 1,50 1,39 1,28 1,19 1,10 1,03 0,96 0,90
2 3,21 2,80 2,46 2,18 1,96 1,79 1,64 1,50 1,32 1,15 1,02 0,90 0,80 0,71 0,64
3 3,21 2,80 2,46 2,14 1,80 1,53 1,32 1,14 0,99 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48
4 2,56 2,08 1,71 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32
1,00 0,107 1 3,65 3,26 2,93 2,64 2,40 2,18 2,00 1,83 1,69 1,56 1,44 1,34 1,25 1,16 1,09
2 3,65 3,26 2,93 2,64 2,40 2,18 2,00 1,73 1,50 1,31 1,16 1,02 0,91 0,81 0,73
3 3,65 3,26 2,93 2,44 2,06 1,75 1,50 1,29 1,13 0,99 0,87 0,77 0,68 0,61 0,55
4 2,91 2,37 1,95 1,63 1,37 1,16 1,00 0,86 0,75 0,66 0,58 0,51 0,45 0,41 0,36
1,13 0,121 1 4,26 3,80 3,41 3,07 2,79 2,54 2,32 2,12 1,95 1,80 1,67 1,55 1,44 1,35 1,26
2 4,26 3,80 3,41 3,07 2,79 2,54 2,27 1,96 1,71 1,49 1,32 1,16 1,03 0,92 0,83
3 4,26 3,80 3,33 2,78 2,34 1,99 1,71 1,47 1,28 1,12 0,99 0,87 0,78 0,69 0,62
4 3,31 2,69 2,22 1,85 1,56 1,33 1,14 0,98 0,85 0,75 0,66 0,58 0,52 0,46 0,41
1,25 0,134 1 4,67 4,16 3,73 3,37 3,05 2,77 2,53 2,32 2,14 1,97 1,83 1,69 1,58 1,47 1,37
2 4,67 4,16 3,73 3,37 3,05 2,77 2,52 2,17 1,89 1,66 1,46 1,29 1,15 1,02 0,92
3 4,67 4,16 3,69 3,07 2,59 2,20 1,89 1,63 1,42 1,24 1,09 0,97 0,86 0,77 0,69
4 3,67 2,98 2,46 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73 0,64 0,57 0,51 0,46
 • Napomene vezane za tabele nosivosti:
 • Linija 1: dozvoljeno opterećenje bez ograničenja ugiba
 • Linija 2: dozvoljeno opterećenje sa ograničenjem ugiba od I/150
 • Linija 3: dozvoljeno opterećenje sa ograničenjem ugiba od I/200
 • Linija 4: dozvoljeno opterećenje sa ograničenjem ugiba od I/300
Tabela težine Pan-T85 - pocinkovani lim
Debljina lima Težina po m2
0,75 8,33
0,88 9,78
1,00 11,11
1,25 13,89

Preuzimanje dokumenata

 

cert iconsPankomerc d.o.o. | Sva prava zadržana. © 1990 - 2023
Developed by weboperater


Izjava o kolačićima | Izmeni kolačiće