PAN-LT18

Pan-LT18 pripada grupi trapezno profilisanih limova, savijenih u radijusu prema krovnoj konstrukciji i predstavlja brzo i pouzdano rešenje za pokrivanje lučnih krovova.

Lučno profilisani limovi smanjuju potrebnu krovnu konstrukciju usled njihovih jakih nosećih karakteristika. Idealni su kao strukturni element hangara. Isporučuju se na gradilište savijeni u radijusu tako da nikakva naknadna dorada nije potrebna.

PAN-LT18

 

Poprečni presek

 

Dužina profila Minimalni radijus Debljina čelika Debljina aluminijuma
1 - 9 m do 2 m 0,5 - 0,8 mm 0,6 - 1,0 mm
Struktura materijala

Struktura materijala

  •  Poliesterska boja 20μ
  •  Osnovna boja (prajmer) 7μ
  •  Cink 140 gr/m2
  •  Čelik DX51 (0,5mm)

* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu

 
  • CE znak
  • ISO 9001
  • ISO 14001
 

Svi materijali koje Pan Komerc koristi u proizvodnji poseduju jedinstven atest o kvalitetu i tehničkim karakteristikama koji garantuju poreklo, fizičke i hemijske osobine lima. Na taj način kupcima se garantuje da su materijal koji su zahtevali i dobili, imajući potpuno uvid u sve karakteristike materijala.

Karakteristike proizvoda

Primeri montaže

PRIMER MONTAŽE

Primeri montaže

PARAMETRI LUČNOG KROVA
L = dužina luka | h = visina krova
r = poluprečnik min 3 m | s = raspon

Primeri montaže

NAČIN PREKLAPANJA
p = preklop (min 20 cm) | S1, S2 = segmenti

Pan-T18 - pocinkovani lim
Debljina
(mm
)
Težina po m2 Opterećenje
(kN/m2)
Razmak rožnjače l (m) kod max ugiba fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona Σ fdoz = 14 kN/cm2
        
0.50 4.7 1.00 1.35 1.64 1.68
1.25 1.25 1.46 1.56
1.50 1.18 1.34 1.47
1.75 1.12 1.24 1.38
0.60 5.66 1.00 1.42 1.79 1.78
1.25 1.33 1.60 1.62
1.50 1.25 1.46 1.56
1.75 1.19 1.35 1.48
0.70 6.6 1.00 1.51 1.92 1.87
1.25 1.40 1.72 1.74
1.50 1.32 1.57 1.64
1.75 1.25 1.45 1.56
0.80   1.00 1.57 2.05 1.96
1.25 1.46 1.83 1.82
1.50 1.38 1.67 1.71
1.75 1.30 1.55 1.63
Pan-T18 - aluminijumski lim
Razmak oslonaca u m Debljina lima u mm Težina po m2 Max. dozvoljeno specifično opterećenje u kg/m2 pri dozvoljenom maksimalnom ugibu L/200
        
1.25 0.6 1.91 53 128 101
0.7 2.23 62 149 118
0.8 2.55 71 171 135
1.0 3.18 89 214 169
1.50 0.6 1.91 31 79 59
0.7 2.23 36 87 68
0.8 2.55 41 99 78
1.0 3.18 51 123 97
1.75 0.6 1.91 19 46 36
0.7 2.23 23 55 44
0.8 2.55 26 63 49
1.0 3.18 32 77 61
2.0 0.6 1.91 13 31 25
0.7 2.23 15 36 29
0.8 2.55 17 41 32
1.0 3.18 22 53 42

cert iconsPankomerc d.o.o. | Sva prava zadržana. © 1990 - 2023
Developed by weboperater


Izjava o kolačićima | Izmeni kolačiće