Vrtić Tesla

Perforirani profilisani fasadni lim

  Lokacija: Novi Beograd, Srbija
  Godina: 2013
  Klijent: Vrtić Tesla - Belville
  Površina: 1000 m2
  Proizvod: Pocinkovani perforiran lim Pan-S27 u beloj boji RAL9002

Vrtić Tesla je prvi energetsko efikasan vrtić u Srbiji. Arhitektonsko rešenje predvidelo je atraktivnu i modernu fasadnu oblogu koja ne samo da ima odličan vizuelni efekat, svojom polu-transparentnom površinom maskira pristupno stepenište.

U ovu svrhu upotrebljen je sinusni profil Pan-S27 sa perforacijom Ø5 mm. Elementi se ne preklapaju čime se postiže homogen izgled i raspored perforacije što je zahtevalo poseban sistem dorade elemenata savijanjem i specifičan sistem instalacije.

Ostale reference

cert iconsPankomerc d.o.o. | Sva prava zadržana. © 1990 - 2022
Developed by weboperater


Izjava o kolačićima | Izmeni kolačiće