Naplatne rampe, autoputevi

Pocinkovani plastificirani trapezni lim kao obloga krova, fasada i plafona

  Lokacija: Autoputevi koridor 10 i koridor 11, Srbija
  Godina: 2016-2020
  Klijent: JP „Putevi Srbije“
  Površina: 20.000 m2
  Proizvod: Pocinkovani profilisani lima Pan-T60 u beloj boji RAL9002

Kontinuirana izgradnja autoputeva u Srbiji prouzrokovala je i ubrzano formiranje naplatnih rampi već duži niz godina.

Čelična konstrukcija naplatnih rampi je kompletno obložena profilisanim limom visine rebra 60 mm sa krovne, fasadne i plafonske strane. Na taj način postiglo se uniformno rešenje cele nadstrešnice a velika visina trapeza naglašava strukturu objekta izraženim senkama. Materijal koji je upotrebljen za oblaganje je 0,6 mm.

cert iconsPankomerc d.o.o. | Sva prava zadržana. © 1990 - 2024
Developed by weboperater


Izjava o kolačićima | Izmeni kolačiće